Завантаження...

Ольвія – сучасне відображення античних часів на території України.

Ольвія Понтійська була одним із чотирьох найбільших античних держав Північного Причорномор'я і зіграла величезну роль в історії регіону.

Вона була заснована грецькими переселенцями з міста Мілета (Мала Азія) у другій чверті 6 ст. до н.е. на високому правому березі Бузького лиману, неподалік від його з'єднання з Дніпровським, і проіснувала близько тисячі років - до 70-х років 4 ст. н.е.

Ольвійська держава була класичним грецьким полісом. Культурно-політичним і торгово-ремісничим центром було місто, сільськогосподарські поселення входили у сферу його впливу.

Ольвія входила до Афінського морського союзу, піддавалася облозі військ Олександра Македонського на чолі з полководцем Зопіріоном, входила до складу провінції Римської імперії.

Крім того, Ольвія мала великий культурний вплив на навколишній варварський світ - скіфів, сарматів, носіїв черняхівської культури.

Населення Ольвії підтримувало зв'язки з Афінами, Корінфом, Родосом, Пергамом, Александрією та Малою Азією.

Історія міста переплелася з подіями Великого походу Олександра Македонського, а саме вкінці 4 ст. до н.е. біля ії стін, а можливо, і частково на її території, розміщувався македонський тридцятитисячний гарнізон на чолі з полководцем Олександра – Зопіріоном, який прийшов у регіон з метою підкорення скіфів.

«Ольвія» - означає «Щаслива»

У перекладі з давньогрецької «Ольвія» означає «Щаслива».

Це офіційна назва міста, засвідчена у виданих містом декретах, написах на монетах, а також у більшості літературних джерел.

Герб Ольвії – орел, який тримає у своїх кігтях дельфіна, що символізувало владу над морем.

Заповідник Ольвія має власний музей, фонди археологічних матеріалів (понад п'ятдесят тисяч одиниць зберігання), наукову бібліотеку, експозицію архітектурно-будівельних залишків античної доби.

Тут експонуються рештки фортечних мурів, житлових кварталів, римської цитаделі, Західного та Центрального теменосів, поховальних склепів тощо.

До складу заповідника також включено острів Березань, де існувало найдавніше в Північному Причорномор'ї давньогрецьке поселення.

Ольвія поміж інших пам’яток античності на території України унікальна, в першу чергу, тим, що це єдина виключно антична пам’ятка, на території якої не знайдено слідів інших історичних періодів. Це дає змогу простежити і докладно вивчити історію, культуру, економіку та політику античного періоду історії, зокрема, перенесену з Греції на далекі території Північного Понту.